جوراب زنانه

جوراب سفید برفی جوراب زنانه ،جوراب فانتزی ، فروش عمده جوراب زنانه ، ساق شلواری اصطلاح Hosiery ( جوراب ضخیم بلند)و Stockings (جوراب بلند) از کلمات انگلاساکسون گرفته شده‌است. hoseبه معنی شلوار تنگ و stoka به معنی بریده. پس از برش قسمت بالای شلوار، قسمتباقی‌مانده Stocking نامیده شد و hosa به hosiery تغییر نام داد.جورابجوراب فانتزی ساق بلند از ۴۰۰ سال پیش زمانی که ویلیام لی ماشین بافندگی را در سال ۱۵۸۹ اختراع کرد و پشم، کتان وساق شلواری ابریشم برای ساخت جوراب استفاده می‌شد در سراسر دنیا استفاده می‌شد و بیشتر توسط مردان پوشیده می‌شد.منابع قدیمی کمی در مورد جوراب زنان موجود است چون هر نوع اشاره عمومی به پای زنان تا قرن بیستم در غرب ناشایست قلمداد می‌شد. اولینسند موجود در مورد پوشاکی که به جوراب شلواری‌های امروز شباهت داشته باشد مربوط می‌شود به جورابچسبان که در قرن ۱۴ مردان stump جوان زیر ژاکت کوتاه خود می‌پوشیدند؛ که معمولاً از ابریشمفروش عمده جوراب زنانه ،ساخته شده و دارای رنگ‌های روشن و گلدوزی شده بود. Venetian مسن هم بدون شرم از آن‌ها استفاده می‌کردند. یکی از اولین زنانی کهجوراب ساق بلند را استفاده کرد در جلسه ملکه الیزابت اول ظاهر شده و خود را با یک جفت جورابساق بلند مشکی کشباف نمایش داد. به خاطر نرمی و راحتی، ملکه درخواست تعداد زیادی از آن را داد وبرای باقی‌مانده عمر خود تنها از جوراب ساق بلند استفاده کرد.در ۱۵۸۹ زمانی که کشیش ویلیام لی تلاش می‌کرد تا اولین ماشین بافندگی را به ثبت برساند، ملکه الیزابت به او این اجازه را نداد چون می‌گفت که جوراب‌های ساق بلند زبر تولید شده توسط ماشین لی، نامرغوب تر از جوراب‌های ابریشمیای است که از اسپانیا خریده‌است. لی ماشینش را توسعه داد و آن را قادر ساخت تا جوراب‌های ساق بلند نرم‌تر تولید کند ولی جانشین الیزابت، جیمز اول دومین درخواست ثبت او را رد کرد به خاطر ترس از به خطر افتادن زندگی بافنده‌های دستی انگلیس.بعد از مرگ لی، برادرش یک ماشین بافندگی چوبی ساخت که برای چند جوراب سفید برفی صد سال بدون رقیب ماند. زمانی که ویلیام کتان اولین ماشین بافندگی خودکار را در سال ۱۸۶۴ اختراع کرد خصوصیات کلیدی طرح لی را یکی کرد. جالب اینکه سوزن‌های دستگاه وی هنوز در برخی دستگاه‌های بافندگی معاصر استفاده می‌شود. این جوراب زنانه نوع از سوزن برای جوراب ایده‌آل است