جوراب راکون

جوراب راکون

برند راکون، انواع جوراب، فروش عمده جوراب راکون، در قرن نوزدهم جوراب‌های نخی ساخته شده با ماشین، در دسترس خانم‌ها قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸)، دامن‌های کوتاه

مد شد و ساق‌ها و جوراب‌های

بلند ابریشمی دوباره رایج شد و

ثابت کرد که فشن و طول دامن،

مدل جوراب را تعیین می‌کند.

فروش عمده جوراب راکون، با کشف جوراب‌های نایلونی در دهه ۳۰ و ۴۰، برند راکون استفاده از جوراب‌های

ابریشمی در میان خانم‌ها رنگ باخت و جوراب‌های نایلونی مد شده بود. پس از جنگ جهانی سرانجام

جوراب‌های نایلونی جایگزین جوراب‌های ابریشمی است. اما الیاف دیگری مانند ریون هم وجود داشت.

نخستین جوراب نایلونی در ۱۵ می سال ۱۹۴۰ در فروشگاه‌های نیویورک عرضه شد و بیش انواع جوراب از ۷۸۰

هزار جفت از آن در روز اول فروخته شد! در سال اول ۶۴ میلیون جفت جوراب نایلونی در آمریکا به فروش رسید.

جوراب راکون و ساق‌های نایلونی که بعد از جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) متداول شده و به‌طور کامل

جایگزین جوراب‌های ابریشمی است، تا اواخر دهه ۱۹۶۰ معمولاً درز داشت. برند راکون، آن‌ها بافتی یکدست

داشت و کشباف و چسب بدن بود.

در اویل دهه ۶۰ جورابی‌های یکپارچه و بدون درز کفی

دار، به سرعت جایگزین جوراب‌های چسبان درزدار شد.

این جوراب‌ها در ماشین‌های کشبافی مدور بافته

می‌شود و با محکم کردن و بستن کوک‌ها شکل می‌گیرد.

ضخامت جوراب با تعداد کوک‌های هر ردیف

تعریف می‌شود.

در دهه ۶۰ در غرب دامن‌های خیلی کوتاه مد شده و بسیاری از خانم‌ها ترجیح دادند تا به جای

پوشیدن جوراب از ساق جورابی‌های بلند استفاده کنند. خیلی از خانم‌ها به انواع جوراب جای پوشیدن جوراب

به ساق جورابی‌های بلند رو آوردند. در نتیجه برای رقابت با ساق‌ها، طول جوراب‌ها خیلی بلندتر از معمول شد

تا برای پوشیدن با دامن‌های کوتاه مناسب باشد، فروش عمده جوراب راکون اما در اثر این تغییر جوراب‌ها به

کلی از مد خارج شده و جای آن را ساق جورابی‌ها گرفتند.

هیچ محصولی یافت نشد.