Skip to content

دسته: شورت پادار مردانه

شورت پادار مردانه از آن دسته شورت هایی هستند که بخش ران را پوشش می دهند و اندازه پای آن ها متفاوت است. این شورت ها به صورت پادار کوتاه، نیم پا دار بلند طراحی می شوند.

شورت پادار مردانه طرح F
× پشتیبانی