Skip to content

دسته: نیم تنه زنانه

نیم تنه :

نیم تنه زنانه تا خط کمر را فرا میگیرند بعضی از آنها دارای کاپ و بعضی ها بدون کاپ میباشند.سوتینهای ورزشی اغلب بصورت سوتین های ورزشی تهیه می شوند.

× پشتیبانی