Skip to content

دسته: سوتین اسفنجی زنانه

سوتین اسفنجی:

در تولید سوتین اسفنجی از اسفنج فشرده در کاپ ها برای حجم دادن و خوش فرم نشان دادن سینه ها استفاده شده

 

سوتین ابری
× پشتیبانی